• דרגת זיהום

    • 1
    • 2
  • רמת אבזור בטיחותי

    • 6
    • 7
 

המכוניות החשמליות של פיג'ו

* נתוני צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה הינן מבדיקות מעבדה שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלו בפועל מושפעים מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ולכן עלול להיווצר פער ביחס לנתוני המעבדה.

WhatsApp להתקשר אלינו 073-2005306